Клас Свободни места
I - а 0
I - б 0
II - а 0
II -б 0
III - а 5
III - б 5
IV - а 5
IV - б 4
V - а 11
V - б  9
VI - а 6
VI - б 9
VII - а 8
VII - б 11

 

Ученически съвет

Шенер Мехмедова - председател
 
V а - Венера Йосифова
 
Vб - Серкан Сеидов
 
VIа - Йордан Йорданов
 
VIб - Явор Янков 
 
VIIа - Павлин Венциславов
 
VIIб - Цветелина Русева