Ден на благодарността в IV ОУ” Иван Вазов”

Следвайки американските традиции,  за първи път  учениците и техните учители си организираха  Ден на  благодарността.  Това е религиозен празник,  изразяващ благодарност към Бог и се отбелязва  четвъртият четвъртък на ноември. Представена бе презентация за историята на този празник, след  която учениците ,разделени  на екипи,  отговаряха на въпроси  с помощта на Mouse Mischief. Учениците   откриваха  думи в пъзел от букви, обогатявайки познанията си по английски език. Учителите провокираха сръчността и креативността на учениците, които трябваше да изработят символа на празника- пуйката. Художествената стойност  на работата на екипите се оцени от г-н Емил Димитров.  И на празник като на празник. Класните ръководители на класовете г-жа Цветелина Кирилова и г-жа Венета Янева, почерпиха  с тиква и сладки.

 
 

 Учениците от III  б клас  с класен ръководител Ш. Ахмедова се представиха достойно на  викторината по Български език и литература, която беше представена пред техните съученици от начален етап. Те показаха завидни за възрастта си умения за вярно и красиво писане; за гладко и изразително четене. В ръцете на бързите ученици „ палавите мишки“ бързо „намериха“ верните отговори в литературния тест с програмата „Един компютър- много мишки“, с която децата от класа отдавна работят.