Обществен съвет

Общественият съвет  в Четвърто основно училище “Иван Вазов” е учреден на 13.09.2016г. след проведена родителска среща.

В Обществения  съвет  влизат:

1.     Косьо Костов- представител на ПРБК-председател

2.     Шенай Хамитова Яменова- учител

3.     Али Мехмедов Алиев-работник в “Тракия Глас България”

4.     Дияна Васкова Христова-учител

5.     Симеонка Василева Рачева-счетоводител

Резервни членове:

1.     Айлер Мустафова Зекериева-сестра в детска ясла

2.     Христинка  Михайлова  Мирнова- социален работник

3.     Петя  Недялкова Александрова- учител

 

На 14.09.2016 г. бе проведено първото заседание, на което бе обсъден и съгласуван учебния план за учебната 2016/2017 година и стратегията за развитие на училището за 2016-2020 година.