Номер 1
Номер
 в РОП
ID 9033028
Заглавие Доставка чрез покупка на дизелово гориво за автомобилите, използвани за нуждите на ІV Основно училище „Иван Вазов”, гр. Търговище
Статус Възложена
Дата на 
стартиране
на поръчката
15.09.2014 г.
Документация Pokana.pdf

Образец_1_оферта.doc

Образец_2_декларация.doc

Образец_3_декларация.doc

Образец_4_Проект_на_договор.doc

Образец_5_Проект_на_договор.doc

Ценово_предложение.doc

Приложение_.doc

 

 

Договор Номер 12/15.09.2014 г.

Договор обществена поръчка 2014.pdf  
Документи по
изпълнение
Справка за извършените плащания 30.12.2014 г.
30.12.2014

Справка за извършените плащания 31.03.2015 г.
31.03.2015


Справка за извършените плащания 31.05.2015 г.
31.05.2015


Справка за извършените плащания 31.08.2015
31.08.2015


Справка за извършените плащания31.12.2015
31.12.2015

Справка за извършените плащания31.03.2016
31.03.2016

Справка за извършените плащания 30.09.2016
30.09.2016г.