Превенция на агресията

Информация във връзка с изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване

на сигурността в образователните институции

 

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства

1.pdf 

2.docx 

 

Информация за същността на всеки вид  социална услуга

3.pdf 

 

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

4.doc